نمایش 13–14 از 14 نتیجه

تکمیل ظرفیت

دوره های آموزشی

قانون کار


تعداد جلسات: 3
مدت زمان: 9 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 21-18

تعداد جلسات: 8
مدت زمان: 16 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18