نمایش 1–12 از 27 نتیجهتعداد جلسات: 4
مدت زمان: 8 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18
تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات: 1
مدت زمان: 2 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

مهارتهای فردی

آشنایی با نظام ۵s


دوره های آموزشی

آموزش جامع سپیدار


تعداد جلسات: 19
مدت زمان: 38 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

تعداد جلسات: 10
مدت زمان: 20 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 22-20

آموزش ویدیویی حسابداری

آموزش مالیات حقوق و دستمزد


مهارتهای فردی

آموزش مدیریت زمان


آموزش ویدیویی حسابداری

آموزش مقدماتی اکسلدوره های آموزشی

اکسل در حسابداری


تعداد جلسات: 12
مدت زمان: 24 ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: 20-18

ابزارهای حسابداری

اکسل محاسبه حقوق ۱۴۰۰

رایگان
دریافت فایل