کالج حسابداری

مسیری متفاوت در یادگیری

برای شروع آماده اید؟

وبینار دانستی های بانکی مورد نیاز یک حسابدار
وبینار دانستی های بانکی مورد نیاز یک حسابدار

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

حسابداری مالیاتی


تعداد جلسات: ۱۶
مدت زمان: ۳۲ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۱-۱۹

دوره های آموزشی

حسابداری حقوق و دستمزد


تعداد جلسات: ۵
مدت زمان: ۱۰ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

دوره های آموزشی

حسابداری صنعتی


تعداد جلسات: ۵
مدت زمان: ۱۵ ساعت
سطح: مبتدی
ساعات برگزاری: ۱۷-۱۴

تعداد جلسات: ۱۰
مدت زمان: ۲۰ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

دوره های آموزشی

حسابرسی بیمه


تعداد جلسات: ۶
مدت زمان: ۱۲ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

دوره های آموزشی

اکسل در حسابداری


تعداد جلسات: ۱۳
مدت زمان: ۲۶ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

دوره های آموزشی

آموزش جامع سپیدار


تعداد جلسات: ۱۹
مدت زمان: ۳۸ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

تعداد جلسات: ۸
مدت زمان: ۱۶ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

در خبرنامه ما عضو شوید

جهت اطلاع از دوره های آموزشی کالج حسابداری و دریافت محتوای آموزشی رایگان تنها کافیست ایمیل خود را وارد نمایید

مقالات آموزشی