کالج حسابداری

مسیری متفاوت در یادگیری

برای شروع آماده اید؟

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

حسابداری مالیاتی


تعداد جلسات: ۱۶
مدت زمان: ۳۲ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۱-۱۹

دوره های آموزشی

حسابداری حقوق و دستمزد


تعداد جلسات: ۵
مدت زمان: ۱۰ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

دوره های آموزشی

حسابداری صنعتی


تعداد جلسات: ۵
مدت زمان: ۱۵ ساعت
سطح: مبتدی
ساعات برگزاری: ۱۷-۱۴

تعداد جلسات: ۱۰
مدت زمان: ۲۰ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

دوره های آموزشی

حسابرسی بیمه


تعداد جلسات: ۶
مدت زمان: ۱۲ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

دوره های آموزشی

اکسل در حسابداری


تعداد جلسات: ۱۳
مدت زمان: ۲۶ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

دوره های آموزشی

آموزش جامع سپیدار


تعداد جلسات: ۱۹
مدت زمان: ۳۸ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

تعداد جلسات: ۸
مدت زمان: ۱۶ ساعت
سطح: متوسط
ساعات برگزاری: ۲۰-۱۸

در خبرنامه ما عضو شوید

جهت اطلاع از دوره های آموزشی کالج حسابداری و دریافت محتوای آموزشی رایگان تنها کافیست ایمیل خود را وارد نمایید

مقالات آموزشی